Wikia


Eindpunt Zeerust 3022 als lijn 11.jpg
Een BN GTL achtasser in Den Haag
Insulindeweg lijn14 10G.jpg
Een LHB 10G achtasser in Amsterdam

Achtassers zijn meestal dubbelgelede wagens. Hierbij rusten drie wagenbakken verbonden door twee geledingen in het midden op twee Jacobsdraaistellen, behalve bij bijvoorbeeld trams van het type ZGT (bijvoorbeeld in Freiburg in Duitsland). Aan de einden van de tram zijn twee motordraaistellen, de middelste draaistellen zijn meestal een loopdraaistellen, maar er zijn ook trams met acht aangedreven assen, zoals de Haagse GTL. De eerste dubbelgelede achtassers werden in de jaren vijftig toegepast. Bij de Rheinbahn, de tram van Düsseldorf (Duitsland), werden in 1957 de eerste achtassers in gebruik genomen. In vele Midden Europese steden verschenen trams van dit type.

Bij de Amsterdamse tram werd in 1958 een in 1957 gebouwde zesasser (551) van een extra middenbak en draaistel voorzien. Dit was de eerste van de vele dubbelgelede wagens. Tussen 1959 en 1991 werden nog eens 260 dubbelgelede achtassers geleverd, terwijl er nog 36 enkele gelede wagens verlengd werden tot achtassers. Anno 2007 waren er nog 82 achtassers in gebruik.

In Rotterdam verschenen de eerste achtassers in 1964. De laatste werden afgevoerd in 2005. In Den Haag verschenen de eerste achtassers in 1981. Deze trams van het type GTL hebben acht aangedreven assen. Tot 1993 werden er hiervan 147 gebouwd (3001-3147). Deze zijn anno 2010 nog steeds in dienst.

In België zijn vanaf de jaren zeventig achtassers (serie 7900) geleverd aan de Brusselse tram en in de jaren tachtig aan de toen nog bestaande NMVB (Kusttram). Aanvankelijk was er één proefwagen, later werden de aanwezige zesassers met een lagevloermiddenbak en extra draaistel verlengd tot achtassers.

Door de komst van de lagevloertrams sinds de jaren negentig hebben moderne trams meestal minder assen dan vroeger en soms helemaal geen assen, maar losse, niet door assen verbonden, wielen. Een tram met zestien wielen die vroeger achtasser werd genoemd is dan eigenlijk een zestienwieler.


Asindeling Icoon technologie.png

Tweeasser · Drieasser · Vierasser · Vijfasser · Zesasser · Achtasser · Tienasser · Twaalfasser

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki