Wikia


Beijnes
Beijnes.jpg
Opgericht: 1838
Gesloten: 1963
GETA-76.2.jpg
Een replica van voor Arnhem gebouwde trams
3-7G.JPG
Een Beijnes 3G en een Werkspoor 7G tram

Beijnes is een voormalige Nederlandse fabrikant van trams.

In 1838 vestigt de eenvoudige timmerman Jan Beijnes zich aan de Riviervischmarkt 7 in Haarlem als wagenmaker. Korte tijd later raakt zijn jongere broer Anton, die smid is, bij het bedrijf betrokken door de levering van ijzerbeslag.

Het bedrijf was vele jaren gevestigd tegenover het station Haarlem. Op 2 november 1938 wordt het eeuwfeest gevierd. Het bedrijf verschaft werk aan vijfhonderd mensen. In 1950 is de fabriek naar Beverwijk verplaatst. De fabriek is in 1963 gesloten.

Door Beijnes zijn onder meer de trams gebouwd voor de Gemeentetram Arnhem. Tot de laatste door Beijnes gebouwde producten behoren de gelede trams van het type 1G, 2G, 3G en 4G voor het GVB in Amsterdam.


Flag of the Netherlands.png Beijnes

1G · 2G · 3G · 4G

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki