Wikia


Een negenoog is een in Nederland gebruikt type verkeerslicht bestemd voor trams.

Het negenoog ontleedt zijn naam aan de negen lampjes die het maximaal kan dragen: zes witte, twee rode en een gele. Vaak zijn er echter, afhankelijk van welke richtingen moeten kunnen worden getoond, minder lampjes aangebracht, maar minstens vijf: twee rode, twee witte en een gele. De rode lampjes staan altijd links en rechts, horizontaal tegenover elkaar. Wanneer ze branden heeft dit dezelfde betekenis als het rode licht voor overig verkeer. Het gele lampje zit altijd in het midden en heeft wederom dezelfde functie als het gele licht voor overig verkeer.

De witte lichten staan altijd verticaal of diagonaal tegenover elkaar en geven behalve dezelfde betekenis te hebben als het groene licht op 'normale' verkeerslichten, ook de richting aan waarvoor het licht geldt. Geldt een wit licht voor meerdere richtingen, dan kan dit aangegeven worden door op de bovenste rij een derde en eventueel een vierde wit licht te laten branden, op deze manier in twee of drie richtingen wijzend. Als de witte lampjes knipperen betekent dit dat er nog kruisend verkeer mogelijk is.

Negenoog Breed.jpg

De verschillende beelden die het negenoog kan tonen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki