Wikia


Glaserstraße lijn1 GT10.jpg
Een Bombardier tienasser in Linz

Een tienasser is een drievoudiggelede wagens. Hierbij rusten vier wagenbakken verbonden door drie geledingen in het midden op drie Jacobsdraaistellen. Aan de einden van de tram zijn twee motordraaistellen, de middelste draaistellen zijn meestal een loopdraaistellen. De eerste drievoudiggelede tienassers ontstonden in de jaren '80. Bij de tram in Duisburg (Duitsland), werden achtassers van een extra middenbak voorzien, waardoor tienassers ontstonden. Iets dergelijks vond plaats in Linz in Oostenrijk, waar ook een serie tienassers in dienst werd gesteld.

In Amsterdam heeft in 1969 een plan bestaan om van de bestaande 160 gelede wagens, door het uitwisselen van de 124 middenbakken van de dubbelgelede trams, 62 tienassers en 98 zesassers te formeren. Deze laatste zouden dan een drieasser als bijwagen meekrijgen. Dit plan vond geen doorgang, de 36 aanwezige zesassers werden in 1972-1973 van een extra middenbak voorzien en zo verlengd tot achtassers.


Asindeling Icoon technologie.png

Tweeasser · Drieasser · Vierasser · Vijfasser · Zesasser · Achtasser · Tienasser · Twaalfasser

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki