Wikia


Augsburg 030.jpg
Een MAN vijfasser in Augsburg

Vijfassers bestonden alleen bij de tram in Augsburg (Duitsland). Zij werden afgeleid van in de jaren vijftig gebouwde drieassers. Een aantal drieassige motorwagens kreeg een tweede wagenbak, enerzijds rustend op een tweeassig draaistel en anderzijds rustend op de eerste wagenbak, het was een zogenaamde opleggertram. In de jaren zestig werden ook nog een aantal vijfassers nieuw gebouwd volgens dit principe. Een belangrijk voordeel van dit tramtype was, dat er ten opzichte van een (drieassig) tramstel bestaande uit motorwagen met bijwagen één conducteur werd uitgespaard. De vijfassers zijn inmiddels door nieuwere gelede wagens vervangen.


Asindeling Icoon technologie.png

Tweeasser · Drieasser · Vierasser · Vijfasser · Zesasser · Achtasser · Tienasser · Twaalfasser

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki